close
企業趨勢

八達通更新 O!ePay 推出三種帳戶 餘額可轉回銀行戶口

八達通今日宣布更新旗下的 P2P 支付程式 O!ePay 好易畀,推出三種帳戶供客戶選擇,其中「好易畀 Lite」可供 12 歲或以上的人使用,只需用電話號碼和電郵登記便可。另外,好易畀現可與全港 21 間銀行連接,好易畀和銀行的戶口可互相轉賬。

octopus-oepay-1

 

八達通宣布更新 O!ePay ,推出「好易畀 Lite」、「好易畀 Plus」和「好易畀 Pro」三種帳戶。現在開通「好易畀 Lite」,只需年滿 12 歲,並以手機號碼和電郵登記便可,無需像舊版般出示 3 個月內的地址證明文件,以及等 3 個工作天啟用。另外,Lite 的每日交易限額為 3,000 元,較舊版的上限 2 日不得多於 3,000 元有所放寬。

假如用戶想把 O!ePay 連結至 21 間銀行來轉帳,或提升交易限額,則要升級至 Plus 或者 Pro 版。詳見下表:

o-e-pay

 

值得一提的是,以前好易畀的餘額只可轉至八達通,但現在好易畀的款項亦可轉帳回銀行帳戶,上限為每月 5,000 元,超過限額便會收取轉帳金額 0.5% 的手續費;銀行帳戶轉帳到好易畀的款項上限為每日 1,000 元。轉帳需約兩個工作天完成。

除了通過銀行帳戶為好易畀增值,用戶現在也可在 7-11 便利店掃描 QR 碼增值。iOS 裝置的用戶現可用 Touch ID 來登入好易畀。

好易畀帳戶除可為最多 10 張八達通增值之外,亦可在部分的網上商戶進行網上付款。

octopus-oepay-2
Tags : Octopus
Dennis Ma

The author Dennis Ma

為香港讀者分享各種 IT 新聞及趨勢,如企業動態、保安消息(勒索軟件、程式漏洞等)、未來科技(AR、VR、3D打印等。)、電子商貿;亦專門分享 SEO、網頁設計、社交平台推廣等心得。